כלי שייט
אורך כלי השיט כניסה יציאה עבודה בשכר שעתי אספקת מים
אורך כלי השיט
כניסה
יציאה
עבודה בשכר שעתי
אספקת מים

סה"כ אגרת מנגש {{getCost(totalDock)}}
סה"כ אגרת פינוי אשפה {{getCost(totalTrash)}}
סה"כ אגרת מי שיפולים {{getCost(totalBilges)}}
סה"כ אספקת מים {{getCost(totalWater)}}
סה"כ עבודה בשכר שעתי {{getCost(totalLabor)}}
סה"כ חשבוניות {{getCost(totalTotal)}}
פריקה טעינה מכולות
יבוא / יצוא סוג מכולה אורך תנועה מכולות רגילות אורך לא רגיל ניטול ביום מנוחה מטען מסוכן מכולה פגומה מטען חריג
יבוא / יצוא
סוג מכולה
אורך
תנועה
מכולות רגילות
אורך לא רגיל
ניטול ביום מנוחה
מטען מסוכן
מכולה פגומה
מטען חריג
{{rowName(index)}}
{{getCost(totalRowCost(index))}}
סה"כ לחיוב
{{totalSum}}
* מחיר מותנה במינימום 80 מכולות
אחסנת מכולות
מספר מכולות גודל מכולה תחילת אחסנה סיום אחסנה סוג מכולה סוג מטען כיוון מלאה / ריקה עיתוקים שבוצעו
מספר מכולות
גודל מכולה
תחילת אחסנה
סיום אחסנה
סוג מכולה
סוג מטען
כיוון
סוג מטען
עיתוקים שבוצעו
{{rowName(index)}}
{{getCost(totalRowCost(index))}}
סה"כ לחיוב
{{totalSum}}