הזן ערך בחיפוש בכדי לקבל תוצאה
לא נמצאו תוצאות
שם אוניה סוכן אוניה מספר מכולה סוכן מכס תאריך כניסה תאריך יציאה יצוא / יבוא תאריך תחילת אחסנה
{{shipName(container)}} {{shipAgent(container)}} {{containerId(container)}} {{customsAgent(container)}} {{containerStartStr(container)}} {{containerEndStr(container)}} {{impOrExpText(container)}} {{storageStartStr(container)}}
תמונת אוניה
פרטי מכולה:
מכולה מספר {{containerId(container)}}
סוג מכולה {{containerType(container)}}
מספר עסקה {{transaction(container)}}
מספר מצהר {{manifest(container)}}
משקל {{containerWeight(container)}}
יצוא / יבוא {{impOrExpText(container)}}
פרטי אוניה:
שם אוניה {{shipName(container)}}
סוכן אוניה {{shipAgent(container)}}
חברת תובלה {{transportName(container)}}
סוכן מכס {{customsAgent(container)}}
סוג שחרור ממכס {{customsType(container)}}
זמן שחרור ממכס {{customsTimeStr(container)}}
שם אוניה
{{shipName(container)}}
סוכן אוניה
{{shipAgent(container)}}
מספר מכולה
{{containerId(container)}}
סוכן מכס
{{customsAgent(container)}}
עליה לאוניה
{{containerStartStr(container)}}
פריקה מהאוניה
{{containerEndStr(container)}}
יצוא / יבוא
{{impOrExpText(container)}}
תמונת אוניה
מספר עסקה
{{transaction(container)}}
מספר מצהר
{{manifest(container)}}
סוג מכולה
{{containerType(container)}}
משקל
{{containerWeight(container)}}
תאריך תחילת אחסנה
{{storageStartStr(container)}}
חברת תובלה
{{transportName(container)}}
סוג שחרור ממכס
{{customsType(container)}}
זמן שחרור ממכס
{{customsTimeStr(container)}}